IoT Platform

Professional Cloud IoT Platform to Collect, Store, and Analyze Data from IoT Devices.

How Does Our Platform Work?

Look at the data flow infrographic and see everything as 123.

Devices

Your device sends a certain amount of various data via Internet or a wireless network.

✔ NETIO ✔ PROTRONIX ✔ SolidusTech ✔ ElkoEP ✔ Bluematic ✔ RaspberryPi ✔ UniPi ✔ AAEON

Connection

After the data has been accepted to the platform, it runs authentication and authorization of the message so that your data are securely recognized and assigned to the relevant project.

✔ MQTT ✔ HTTP ✔ IQRF ✔ LoRaWAN ✔ SigFox

Data Processing

Data are then automatically processed and translated into specific values for a database – they become unified data points.

✔ Numeric value ✔ JSON ✔ SenML

Data Storage

Data are stored for a long-term analyses in special time-seires databases. Each of our projects has a separate database to ensure higher security of your data.

✔ 2 YEARS

Integration

The whole platform takes advantage of API thanks to which it is possible to connect the platform to other systems.

✔ API ✔ ABRA

Analysis

At the end of the process the data points are process and unified which enables them to be available through a database interface. Here you can read the data and further analyze them.

✔ Excel ✔ Google Sheets ✔ Power BI ✔ R ✔ Grafana

Jak naše platforma pracuje?

Projděte si přehledně co přesně se s Vašimi daty děje.

Zařízení

Vaše zařízení pošle množství různých dat buďto přes internet nebo přes nějakou bezdrátovou síť.

✔ NETIO ✔ PROTRONIX ✔ SolidusTech ✔ ElkoEP ✔ Bluematic ✔ RaspberryPi ✔ UniPi ✔ AAEON

Připojení

Po přijetí do platformy je provedena autentifikace a autorizace zprávy, tedy Vaše data jsou bezpečně rozpoznána.

✔ MQTT ✔ HTTP ✔ IQRF ✔ LoRaWAN ✔ SigFox

Zpracování dat

Data jsou dále automaticky zpracována a jsou z nich vytvořeny konkrétní hodnoty pro databázi – unifikované datové body.

✔ Numeric value ✔ JSON ✔ SenML

Uložení dat

Pro dlouhodobou analýzu jsou data uložena ve specializovaných time-series databázích. Každý náš projekt má oddělenou databázi, pro větší bezpečí Vašich dat.

✔ Uložení dat na 2 roky

Integrace

Celá naše platforma využívá API, díky kterému je možné napojit platformu i do jiných systémů.

✔ API ✔ ABRA

Analýza

V posledním kroku jsou již zpracované a unifikované datové body k dispozici přes databázové rozhraní. Zde si data můžete číst a dále analyzovat. 

✔ Excel ✔ Google Tabulky ✔ Power BI ✔ R ✔ Grafana

Where to Go Next?

DOCS

Documentation, supported devices, and user manuals.

Open the Knowledge Base

SERVICES

Check out our additional services from the field of Internet of Things.

Look at the Additional Services

Contact

We are here for you so do not hesitate to contact us.

Contact Us Now